sten.breith@klaksholm.dk

Opmålingssystemer

Der findes mindst 5 forskellige opmålingssystemer i verden:

– C.I.C (Europa/hele verden)
– Rowland Ward (Afrika/hele verden)
– Safari Club International (hele verden)
– Boone and Crockett (Nord Amerika)
– Douglas Score (Australien og New Zealand)

CIC systemet anvendes for det meste i bedømmelsen af trofæer nedlagt i Europa.
C.I.C’s regler er udarbejdet af den internationale jagtorganisation Conceil Internationale de la Chasse. De første regler blev udarbejdet i 1937 i forbindelse med en Jagtudstilling i Berlin. Disse regler blev revideret i Madrid 1952, og senere er der kommet enkelte ændringer til. C.I.C. har fastsat regler for opmåling af samtlige arter, der har et trofæ. C.I.C. har også fastsat regler for tildeling af medaljer. For at opmåle for CIC skal man have gennemgået et kursus og bestået en prøve, hvorefter man får et ID kort med et nr.

Rowland Ward systemet anvendes mest til trofæer nedlagt i Afrika.
Rowland Ward var et meget kendt og velanskrevet konservatorfirma i London. De udarbejdede tidligt et sæt regler om opmåling af jagttrofæer fra hele verden. Første gang der blev udsendt en rekordbog fra dem var i 1892. Rowland Ward har udarbejdet regler for alle trofæbærende vildtarter i hele Verden. For at opmåle til Rowland Ward skal man have en autorisation.

SCI systemet anvendes til trofæer fra hele verden.
Safari Club International blev grundlagt i begyndelsen af 1972. Reglerne omkring trofæmåling blev indført i 1977 og er siden løbende blevet revideret. Der kan erhverves SCI medaljer, der er igen faste krav, men udregnes efter hvor mange trofæer der er registreret i Rekordbogen. Bronze kravet er mindstekravet for at komme i bogen. For at opnå sølvmedaljen skal trofæet være i den midterste tredjedel. For at opnå guldmedalje skal trofæet være i den øverste tredjedel. Det udregnes i hvert enkelt tilfælde af The Trophy Records Committee i USA. For at få trofæer registreret der, skal man være medlem af S.C.I., og derefter koster det at få et trofæ med i bogen, ønsker man medalje koster det ekstra. Med indsendelsen af skemaet skal der medsendes mindst et foto af det nedlagte trofæ. For at opmåle for SCI skal man enten have gennemgået et brevkursus eller deltaget i et 4 timers kursus, hvorefter man får en autorisation som SCI opmåler. Eller man kan deltage i et 3 dages kursus, som afsluttes med en prøve hvor man ikke må måle mere end 3% forkert, består man dette kursus, er man Master Measurer med et ID kort og et nr. , og må derefter måle alle former for trofæer, også dem der går i top 10.

Boone and Crockett anvendes mest til trofæer fra Nordamerika.
Boone and Crockett Clubs opmålingsregler har eksisteret siden 1930, og den første rekordbog fra Boone and Crockett Club udkom i 1932, og er siden udkommet med mellemrum. Boone and Crockett Club foretager kun opmåling af arter fra Nord Amerika, og disse regler anvendes ikke ret meget mere i Europa.

Douglas Score blev udviklet af Norman Douglas og taget officielt i brug i 1959, og anvendes som et meget anderkendt system til at bedømme trofæer fra South Pacific, og det adskiller sig fra SCI systemet på at der tages en del flere mål på de enkelte trofæer.

Det koster 150,00 kr. pr. trofæ.

For dette får man et diplom med opmålingsresultaterne samt en plombe med points tallet på.

For at se vores billeder, klik på knappen

For at se vores diplomer, klik på knappen

For at se medaljekrav, klik på knappen